CENNIK DETALICZNY PROFILI ARCHITEKTONICZNYCH

/1mb/ ceny netto, VAT 22%

PROFILE LISTWOWE I PODOKIENNE
PROFIL  L01, L05, L07, L1, L2, L3, L4, L5, L6, 22,00 zł
PROFIL L02, L03, L04, L04a, L7, L8, L9, L10, L12, L13, L21a, L49, P2, P13 a 26,00 zł  
PROFIL L06, L11, L11a, L11b, L14, L14a, L15, L17, L18, L19, L19a, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L33, L37, L39, L47, L48, L51,
L53, P1, P4, P8, P8a,P13, P17      
30,00 zł
PROFIL   L16, L30, L31, L34, L35, L37, L40, L52, P3, P6, P11b  35,00 zł
PROFIL   L32, L36, L44, L45, L46 P5, P5a, P7, P7aG1b, G60, G63,
P12, P12a , P19   
39,00 zł 
PROFIL  P11a, L41, L43, L38     48,00 zł
Listwy proste A  24 zł
Listwy proste B 26 zł

Listwy proste C

26 zł
Listwy proste D 28 zł
Listwy proste E 30 zł
Listwy proste F 33 zł
Listwy proste G 35 zł
Listwy proste H 37 zł
   GZYMSY
PROFIL  G2a,, G31e, G53, G62, G64 35,00 zł
PROFIL G1, G1a, G2, G3, G4,G4a, G5, G6, G6a, G39, G29b, G43, G44 47,00 zł
PROFIL  G7, G8, G8a, G8b, G11a, G21a, G32, G31b, G50, G65,P11,P15 55,00 zł
PROFIL G9, G10, G10a, G10b, G11, G12,G29d, G31a, G38, G49, G51, G52, G54, G57,G61 57,00 zł
PROFIL G13, G14, G15, G41, G41a, G42, G45, P16, P16a, P14 68,00 zł
PROFIL  G, G16, G16a, G28, G29a, G31 G36, G56 85,00 zł
PROFIL  G22, G22a, G22b, G22c, G22d, G48, G55    98,00 zł
PROFIL G21, G22f, G22e,G27a,G29, G30,G33,G37, G58 108,00 zł
PROFIL  G25, G26 118,00 zł
PROFIL  G17, G17a, G17b, G17c, G17d, G17e, G17f, G17g,G23, G23a, G23b, G23c, G23d, G24, G35 130,00 zł
PROFIL  G18, G18a, G18b, G18c, G19, G20 , G27f, G29c,G33, G46 124,00 zł
PROFIL  G47 230,00 zł
ZWORNIKI
ZWORNIK Z1 25,00zł
ZWORNIK Z2,Z3,Z4,Z5 28,00zł
ZWORNIK Z6 32,00zł
ZWORNIK Z7 38,00zł
RUSTYKA
RUSTYKA narożna (komplet) R1 50,00 zł
RUSTYKA narożna (komplet) R2,R3,R4,R5 66,00 zł

PILASTRY

PILASTER A1 48,00zł
KOLUMNY
KOLUMNA monolityczna /h= 240 – 260cm/  A,B,C 1150,00zł
ELEMENTY KOLUMNY TOSKAŃSKIEJ

/do obudowy słupów o średnicy 20, 25, 30, 40cm/

Abakus  20 cm 40,00zł
Abakus  25 cm 50,00zł
Abakus  30 cm 60,00zł
Abakus  40 cm 70,00zł
Głowica 20 cm 150,00zł
Głowica 25 cm 170,00zł
Głowica 30 cm 190,00zł
Głowica 40 cm 220,00zł
Torus 20 cm  70,00 zł
Torus 25cm  80,00 zł 
Torus 30cm  90,00 zł
Torus 40cm  100,00 zł
Baza kolumny 20cm 200,00 zł
Baza kolumny 25 cm 220,00 zł
Baza kolumny 30cm 250,00 zł
Baza kolumny 40cm  290,00zł
Cokół kolumny 20cm 80,00 zł
Cokół  kolumny 25 cm 90,00 zł
Cokół  kolumny 30cm 110,00 zł
Cokół  kolumny 40cm  140,00zł
Trzon  kolumny 1 mb (obud. słupa) 20cm 150,00 zł
Trzon  kolumny 1 mb (obud. słupa) 25 cm 160,00 zł
Trzon  kolumny 1 mb (obud. słupa) 30cm 180,00 zł
Trzon  kolumny 1 mb (obud. słupa) 40cm  220,00zł

WYKONUJEMY TAKŻE PROFILE WG. INDYWIDUALNYCH ZAMÓWIEŃ

JAK RÓWNIEŻ ŁUKI O DOWOLNYCH ŚREDNICACH I KSZTAŁTACH.

/Cena łuku z katalogu: wartość profilu x współczynnik 2,5 x długość obwodu/

Termin realizacji zamówienia, rabat handlowy, warunki płatności oraz dostawy omawiane indywidualnie. Koszt transportu profili z katalogu min. 70 szt. (lub wartość min. 1500zł) na każdy wskazany adres w Polsce ponosi producent.
DŁUGOŚĆ PROFILI – 1,50m . Każdy profil z obydwu stron posiada zakończenie umożliwiające połączenie profili na długości bez spoin jak również możliwość stosowania w miejscu połączeń kołków rozporowych. Profile o większych gabarytach posiadają także wystającą siatkę 6-10 cm na całej długości w celu doszpachlowania profili w płaszczyznę ściany
 

Augustów 12.03.2010 r.

pobierz cennik :   

 

o firmie | profile listwowe, podokienniki | gzymsy | listwy proste | zworniki

rustyki narożne , pilastry | kolumny | technologia montażu | galeria | cennik | kontakt

 

o firmieprofile listwowe, podokiennikigzymsylistwy prostezwornikirustyki, pilastry, boniekolumnytechnologia montażugaleriacennikkontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-300 Augustów ul. Tytoniowa 8 tel. (087) 643 13 34  fax. (087) 643 01 18     NIP 846-142-12-93